Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Spółdzielnię Mleczarską BIELUCH w Chełmie

 

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( tzw. „RODO”).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH
w Chełmie, z siedzibą przy ul. Chemicznej 4, 22-100 Chełm.

 

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji ustawowych i statutowych zadań określonych w przepisach ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statucie Spółdzielni;

  • niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym, w tym nawiązania kontaktu w celu przyjęcia zamówienia;

  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów, a także realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych;

  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

  • przedstawienia oferty naszych produktów, na podstawie zgody oraz zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora;

  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

  • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

  • do celów marketingu bezpośredniego produktów/usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

  • transportu surowca, półproduktów i wyrobów gotowych 

na podstawie art. 6 lit. a, b, c, f RODO.

 

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są oraz podmioty wspomagające nas w biznesowej działalności, głównie firmy serwisujące systemy informatyczne, firmy transportowe.

 

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

Pani/ Pana dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgoda zostanie wycofana względem ich przetwarzania w tym celu.

 

V. Państwa prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, gdy została wyrażona oraz prawo do przenoszenia danych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

Chełm, dn. 25 maja 2018 r.